Leren lezen

Leren lezen

Kinderen worden op school de hele dag geconfronteerd met veel letters, maar ook als volwassene kom je de hele dag overal letters en cijfers tegen. Daarom is het belangrijk dat je kind een goed leesniveau behaald.

Iedereen kan leren lezen. Alleen zal dat bij het ene kind wat makkelijker gaan dan bij het andere kind.

Bij het leren lezen wordt op school veel nadruk gelegd op het technisch leesproces (decoderen), maar ook het leren begrijpen van leesteksten is belangrijk. Dat is tenslotte het uiteindelijke doel van het leesonderwijs. 

 

Wanneer leesondersteuning?

Op het moment dat je merkt dat je kind achterblijft in het leren lezen (of je kind krijgt al extra leeswerk mee naar huis, maar dit werkt bij jouw kind niet) ten opzichte van leeftijdsgenootjes is het verstandig om actie te ondernemen. -Dat kan al in groep 2 zijn als je kind moeite heeft met de letters die in dat jaar worden aangeboden.- Voordat school een dyslexieonderzoek start, is er meestal al heel wat tijd verstreken en hebben kinderen vaak al een hoop frustratie opgebouwd. Dat kan je voor zijn door op tijd te starten met extra hulp voor je kind.

Leesonderzoek
Voordat je kind een traject leesbegeleiding bij Leren in Zicht ingaat, beginnen we met een onderzoek naar de voorwaarden om tot lezen te komen. Dat onderzoek houdt het volgende in:

-de werking van de zintuigen: Je kind kan bijvoorbeeld wel goed zien, maar de ogen werken wellicht niet goed samen en daardoor gaat het leren lezen heel erg moeizaam.
-aanwezigheid actieve reflexen: zie voor meer informatie reflex integratie.
-de leerstijl van je kind: het ene kind leert beter door te kijken en ander kind presteert beter door te luisteren naar een opdracht.
-opslagcapaciteit van het geheugen: hoeveel informatie kan je kind opslaan en weer vlot reproduceren.
-meting van het niveau van lezen en spellen op dat moment (vanaf groep 3).
-Verder vind ik het belangrijk om de sociale en emotionele ontwikkeling mee te nemen –zit je kind goed in zijn of haar vel?-, omdat het een belangrijk gegeven is voor het slagen van de begeleiding.

Uitkomsten leesonderzoek en leesplan
Na 2 weken komen we samen om de uitkomsten van het leesonderzoek te bespreken. Aan de hand van het leesonderzoek maak ik een leesplan met daarin ook oefeningen voor thuis.

Onderzoek en leesbegeleiding
Het onderzoek vindt in de praktijkruimte van Leren in Zicht plaats en je bent als ouder welkom om bij het onderzoek aanwezig te zijn.
Dagelijks doe je gemiddeld 20 minuten de oefeningen uit het 'leesplan op maat' met je kind. De vorderingen worden bijgehouden en daarop passen we het plan als dat nodig is aan. Afhankelijk van de ernst van de leesmoeilijkheden zal een leestraject zo’n 3 tot 6 maanden in beslag nemen.

Starten met leesbegeleiding
Op elk moment kan je starten met het 'leesplan op maat' voor je kind.

 

 

Als je graag hulp wilt bij het (begrijpend) leesproces van je kind, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Remedial teaching / bijles in werkgebied: Hooge Mierde, Reusel, Lage Mierde, Hulsel, Netersel, Hilvarenbeek, Oirschot, Goirle, Bladel, Hapert, Eersel, Arendonk, Poppel.