Kernvisie coaching

Kinderen die makkelijk leren gebruiken zonder dat zij het weten de goede leerstrategieën. Als jouw kind niet goed mee kan komen op school, dan betekent dat vaak niet dat je kind het niet kan, maar dat je kind niet weet hoe het de leerstof het beste kan aanpakken. 

 

Door jouw kind de technieken te leren -die bewezen effectief zijn-, gaat het jouw kind ook lukken om weer aan te haken in de klas!

 

Veel kinderen die ik begeleid bij Leren in Zicht hebben een sterke voorkeur om te leren met hun rechterhersenhelft. Zo'n 35% van de kinderen hebben een voorkeur voor het visuele leren en nog zo'n 25% heeft dat voor leren met hun gevoel. Dat zijn samen zo'n 60% van alle schoolgaande kinderen die denken in beelden en/of met hun gevoel.

 

Van deze groep ondervindt 15% problemen van de voorkeur voor het visuele of belevingsgerichte leersysteem. Het leren lukt niet of ze krijgen sociaal-emotionele problemen. Deze kinderen worden vaak gediagnosticeerd met dyslexie, ADD of ADHD. 

 

Wanneer is er sprake van een leerprobleem?

Als je kind goed zijn best doet op school, maar je kind niet de resultaten laat zien, die er van hem of haar worden verwacht, spreken we van een leerprobleem. Je ziet dat je kind thuis moeilijkere taken aankan, maar met eenvoudigere taken (op school) wil het niet lukken. Tijdens een ouderavond hoor je van de leerkracht dat je kind niet goed mee kan komen en dat het automatiseren maar niet wil lukken. De resultaten van je kind zijn vaak wisselend en op het gebied van concentratie lijkt er ook nog heel wat te winnen. Je kan ook merken dat je kind niet graag (meer) naar school gaat, last van faalangst krijgt, weer in bed gaat plassen en/of slecht slaapt. 

 

Wat is visueel-gevoelsmatig leren? 

Leer- en denkstijlen zijn onder te verdelen in 4 belangrijke stijlen ontleend uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Iedereen gebruikt alle 4 de systemen, maar meestal hebben we dus een voorkeur voor 1 of 2 systemen. Deze zijn weer in te delen naar de plaats in de hersenen. 

 

  • Visueel. Gericht op beelden
  • Auditief. Gericht op geluiden
  • Kinesthetisch. Gericht op gevoel
  • Digitaal. Gericht op het beredeneren en overdenken

 

Als we naar de plaats in onze hersenen kijken dan vinden we Auditief/Digitaal in de linkerhersenhelft en Visueel/Kinesthetisch in de rechterhersenhelft (zie foto hierboven). Links vinden we het beredeneerd denken, letters, cijfers, structuur, tijd en planning. Rechts vinden we creativiteit, emotie, kleuren, oplossingsgerichtheid, gevoel. 

 

Wat is het grote verschil tussen links of rechts georiënteerd zijn?

Het links georiënteerde kind werkt graag stapje voor stapje naar naar het grote geheel en het rechts georiënteerde kind werkt graag vanuit het grote geheel naar kleine stapjes toe.
Een voorbeeld: Eerst de laatste pagina van het boek lezen en pas daarna de eerste bladzijde.

 

Hoe kunnen we jouw kind helpen?

Door bij jouw kind de leerwijze toe te passen die bij zijn/haar leerstijl past! Dit is belangrijk, want de hersenen van kinderen die rechts georiënteerd zijn, verwerken informatie anders dan links georiënteerde kinderen. Deze manier van leren zorgt voor nieuwe mogelijkheden en is belangrijk. Je kind ontdekt dat hij/zij het ook kan! Het automatiseren van taal en rekenen verbetert en ook het lezen gaat vooruit. Opgelopen achterstanden kunnen zo worden weggewerkt. En we gaan het samendoen! Ik leer jou hoe jij je kind kunt helpen.

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Tijdens de training besteden we onder andere aandacht aan het volgende:

Spellingsregels van groep 4 t/m 8, lezen, dictee, begrijpend lezen, automatiseren van rekensommen en tafels, topografie, het leren van grote teksten en klokkijken. Belemmerende factoren, omgaan met emoties en talenten ontdekken komen ook in de training aan bod.

De lessen plannen we eenmaal in de drie weken. Kinderen kunnen starten vanaf halverwege groep 3. Voordat we starten houden we een telefonisch kennismakingsgesprek en vraag ik jullie een intakeformulier in te vullen. In de eerste les gaan we meteen aan de slag met de methodiek. Wat anders is dan kinderen gewend zijn is dat we niet uit het hoofd gaan leren, maar dat de nadruk ligt op in het hoofd te leren. Je kind merkt dat het makkelijk gaat en dat het niet moeilijk is. De lesinhoud volgt mooi op elkaar, waardoor je kind als vanzelfsprekend ervaart dat het steeds meer kan. Spelen er ook emotionele en/of sociale problemen, dan gaan we daar tijdens de lessen ook mee aan de slag, passend bij de leerstijl van je kind.

Jij bent als ouder altijd bij de lessen aanwezig, ook als je kind al op de middelbare school zit. Op die manier kun je je kind thuis ook goed ondersteunen. De ervaring is dat ouders de training goed gedoseerd vinden en merken zelf grip te hebben op het leerproces van hun kind. 

 

Dus neem contact op en ga binnenkort al aan de slag met je kind bij Leren in Zicht!

 

 

 

Mijn voorkeursleerstijl is ook informatie opnemen door leerstof om te zetten in beelden. Daardoor begrijp ik waar je kind tegenaan loopt. Ook weet ik hoe je kind geholpen is met een andere aanpak. Hierdoor gaat je kind weer passen binnen het onderwijs. En voelt je kind zich weer waardevol.  

 

 

 

 

Krachtig Anders leren in een notendop:

Het aantal lessen die je kind nodig heeft, hangt af van de leeftijd en de leerachterstand van je kind.

Gemiddeld genomen heeft een kind op de basisschool zo'n 8 lessen nodig.

Een scholier op de middelbare school heeft meestal genoeg aan 4 - 5 lessen. 

 

Ik leer jouw kind een andere mindset aan te nemen en hoe je kind effectiever kan leren. Het eerste resultaat zie je al in de eerste les! Thuis oefent je kind dagelijks nog de aangeleerde technieken met jou of met iemand anders die jouw kind hierin begeleidt.

Het volgende kan in de lessen aan bod komen (BO en VO):
-lezen
-begrijpend lezen
-spelling
-werkwoordspelling
-rekenen
-klokkijken
-topografie
-faalangst de baas
-zelfvertrouwen vergroten

(VO):
-leren vreemde talen
-lezen van grote teksten
-samenvatten
-leren plannen

 

"Ik heb goede ervaringen met Renilde. Ze is kundig en heel aardig en gaat ook heel leuk met de kinderen om. Mijn dochter heeft enorm baat bij de trainingen en ze vond het ook erg leuk. Enorm bedankt!"

Moeder van meisje groep 5

 

 

Enthousiast geworden? Meld je kind dan aan voor een training volgens de Kernvisie Methode bij Leren in Zicht. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Ook een vraag stellen kan via onderstaand formulier.


Graag tot ziens!