BLOG - 8 september 2020

Leerstijl van je kind bepalend voor schoolsucces

Jij als ouder kent je kind het best, toch? Als het op school niet lekker loopt, vraag je je zelf wellicht af waar dat door komt. Een belangrijke oorzaak is de leerstijl van je kind. Je kind leert waarschijnlijk op een andere manier. Als dat niet aansluit bij de manier van lesgeven op school, dan kan dat best frustrerend voor je kind zijn. In dit artikel heb ik het over de verschillende leerstijlen die er bestaan en lees je waarom het leren bij jouw kind (misschien) minder makkelijk gaat.

Kinderen die op een andere manier leren, hebben een sterke voorkeur om te leren met hun rechterhersenhelft. Dat zijn kinderen die leren en denken in beelden en/of met hun gevoel.

Als kind worden we geboren als beelddenker, doordat het leven steeds visueler wordt, denk aan GSM, IPad, televisie, digibord etc. houden kinderen tegenwoordig veel vaker die voorkeur van leerstijl.

 

4 belangrijke leerstijlen

Leer- en denkstijlen zijn onder te verdelen in 4 belangrijke stijlen ontleend uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Iedereen gebruikt alle 4 de systemen, maar meestal hebben we een voorkeur voor 1 of 2 systemen. Deze zijn weer in te delen naar de plaats in de hersenen.

-Auditief; de focus ligt op geluid. Het gehoor bevindt zich in de linkerhersenhelft. Je kind zegt: "Nou, dat klinkt zo..."
-Digitaal; de focus ligt op verklaren. Dit is te vinden in de linkerhersenhelft. Je kind zegt: "Ik heb gelezen dat..."
-Belevingsgericht; de focus ligt op gevoel. Het gevoel bevindt zich in de rechterhersenhelft. Je kind zegt: "Ik voel wat je bedoelt."
-Visueel; de focus ligt op beeld. Het zicht bevindt zich in de rechterhersenhelft. Je kind zegt: "Kijk, dat zit zo!"

 

Herken jij in jouw kind een auditief/digitale voorkeur? Dan zal het leren jouw kind makkelijk afgaan. 

 

De kinderen die bij mij in de praktijk komen, hebben het visuele of belevingsgerichte leersysteem als eerste voorkeursleerstijl. De kinderen die het visuele systeem als voorkeur hebben, worden vaak 'beelddenkers' genoemd. Daarover een volgende keer meer. De kinderen die belevingsgericht leren, maken niet direct 'plaatjes' in hun hoofd, zij hebben hier zelfs vaak moeite mee. Toch horen ook zij bij de categorie kinderen die 'anders leren', want ook zij hebben moeite met de auditief aangeboden lesstof.

 

Wat heeft het belevingsgerichte kind nodig? 

Het belevingsgerichte kind heeft ook baat bij visuele ondersteuning van de lesstof, maar wil deze daarnaast ook kunnen 'voelen' en 'beleven'. Door te doen, te handelen en te ervaren, zal de belevingsgerichte leerling de lesstof ook onder de knie krijgen. Daarom past het leren met paarden ook heel goed bij deze leerling. In die lessen is het kind steeds in de weer met het paard en de lesstof. Daardoor vindt er heel veel beweging en beleving plaats. Meer daarover op Anders leren met IJslandse paarden

 

Wat kun je thuis doen?

Als je denkt dat jouw kind een belevingsgerichte leerstijl heeft, laat je kind dan vooral veel doen. Zorg dat je kind zoveel mogelijk kan ervaren en beleven. Een voorbeeld: alle kinderen gaan de provincies, steden en rivieren van Nederland leren. Van school krijg je dan een plattegrondje mee met daarbij een lijstje met alle namen. In plaats van dat je met je kind vanaf het papier gaat leren, ga je nu naar het bos, park of strand en teken je Nederland heel groot in het zand. De eerste lijnen worden de provincies. Bekijk samen het voorbeeld en maak de kaart zo goed mogelijk na. Laat je kind de namen erin schrijven. Als jouw kind moeite heeft met het onthouden van de namen, neem je kind dan een keer mee voor een tripje naar die provincie (en hoofdstad van die provincie). Wedden dat je kind die provincie en hoofdstad nooit meer vergeet!

 

Loopt je kind echt vast op school, dan is er meer nodig. Het aanleren van een andere mindset en effectieve leerstrategieën helpt je kind in korte tijd enorm vooruit. Lees hier meer over op: Kernvisie Methode

 


 

Mijn naam is Renilde en mijn voorkeursleerstijl is informatie opnemen door leerstof om te zetten in beelden -mijn tweede leerstijl is belevingsgericht-. Puzzelstukjes vielen op hun plaats toen ik daar achter kwam. Dat gun ik jouw kind ook. Alleen al het weten geeft zo veel lucht. Dat is het startpunt om de leerpunten aan te pakken en op te lossen. Waarna je kind weer zelfstandig verder kan. meer over mij