Leren in Zicht » Rekenen

Rekenen

Rekenproblemen kunnen ontstaan doordat je kind instructie heeft gemist of de uitleg niet goed heeft begrepen. Door weer terug te gaan naar het beginpunt waar de achterstand is begonnen, kan deze snel worden ingehaald.

Dyscalculie is problemen hebben met berekenen. Ook na veel hulp en herhaling blijft het rekenen lastig. Of het erfelijk is, weet men niet. Het is wel bekend dat vaak meer leden in de familie last hebben van ernstige rekenproblemen.  
Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals een zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen en een gebrek aan inzicht.  

Wanneer dyscalculie niet op tijd wordt herkend op school, kan er een verkeerd beeld ontstaan over de mogelijkheden van een kind. Een kind kan zelfs faalangstig, depressief of agressief worden. Daarom is het wel belangrijk dat het kind op begrip kan rekenen en wordt geholpen.

 

De drie rekenbasisvaardigheden:

- de betekenis van getallen en hoeveelheden
Heeft jouw kind in groep 3 bijvoorbeeld moeite met het gebruik van + en - ? Na een aantal weken flink oefenen zal je “Nu begrijp ik het!” horen. Een kind dat –waarschijnlijk- dyscalculie heeft, zal bij iedere som steeds opnieuw weer goed moeten nadenken wat het bij + of – moet doen. Misschien heb je gemerkt dat je kind veel moeite heeft met het spel Bingo. Je kind draait de getallen om en/of weet niet of 49 voor 52 komt. Sommige kinderen hebben erg veel moeite met de betekenis van een getal.

- het uitrekenen van sommen
Heeft jouw kind moeite om een som als 7 + 4 = uit te rekenen? Bij een rekenprobleem is dat na oefenen 7 + 3 = 10 + 1 = 11 te leren. Nog wat later zijn deze sommen zelfs geautomatiseerd. Dan weet je kind, spontaan, dat het antwoord 11 is.
Als je kind dit heel moeilijk blijft vinden, ook als er al veel hulp op school is gegeven, dan spreken we van een automatiseringsprobleem. Dit geldt voor de sommen tot 10 en later tot 20.

- ruimtelijk inzicht
Wellicht heeft jouw kind altijd een hekel aan bv. bouwen, puzzelen, vouwen, kralen rijgen, punniken of knutselen gehad?
Voor al deze activiteiten is ruimtelijk inzicht nodig en dit moet goed ontwikkeld zijn om sommen en verhaalsommetjes voor te kunnen stellen en goed op te lossen.

 

 

Rekenproblemen aanpakken
Het aanpakken van de rekenproblemen is afhankelijk van hoe zwaar deze zijn. Na een grondig rekenonderzoek gaan we starten met de extra hulp. De motivatie van je kind speelt wel een belangrijke rol, door de extra begeleiding wordt dit ook gestimuleerd.  Hierbij sluit ik aan op wat je kind al wel kan. Een kind met dyscalculie heeft wel zo'n 7 keer meer herhaling nodig dan een kind met alleen een rekenprobleem. Daarom is het ook nodig dat je kind thuis oefent.

 

 

JAMARA   -is onder andere een methode waar ik gebruik van maak-

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (http:\\www.cnls.nl).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen of waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven, zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school misgaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je kind de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

  • Hoeveelheids- en getalbegrip
  • Getalstructuur
  • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

 

                                     JamarabijLereninZicht-1.jpg

 

Beheerst je kind de basisvaardigheden, dan kan worden gestart met het voortgezet rekenen: cijferen, verhoudingen en procenten, breuken en kommagetallen, meten en meetkunde. Ook daarvoor kun je terecht bij Leren in Zicht. 

 

Als je wilt weten of ik jouw kind kan helpen zijn of haar rekenvaardigheden te verbeteren, neem dan vrijblijvend contact met me op.

 

......ik kan  nu goed de tafels!!! ik kan beter lezen!!! ik heb het leuk gehad Renilde kan mij meteen helpen als ik het niet snap ik vind het fijn als Renilde op school komt (Tessa, groep 5)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Remedial teaching / bijles in werkgebied: Hooge Mierde, Reusel, Hulsel, Lage Mierde, Netersel, Hilvarenbeek, Oirschot, Bladel, Hapert, Eersel, Arendonk, Weelde en Poppel.