Kernvisie Methode

Kinderen die makkelijk leren gebruiken zonder dat zij het weten de goede leerstrategieën. Als jouw kind niet goed mee kan komen op school, dan betekent dat vaak niet dat je kind het niet kan, maar dat je kind niet weet hoe het de leerstof het beste kan aanpakken. 

 

Door jouw kind de technieken te leren die bewezen effectief zijn, gaat het jouw kind ook lukken om weer aan te haken in de klas!

 

Veel kinderen die ik begeleid bij Leren in Zicht hebben een sterke voorkeur om te leren met hun rechterhersenhelft. Dat zijn kinderen die denken in beelden en/of met hun gevoel.

 

Als kind worden we geboren als beelddenker, veel kinderen blijven tegenwoordig die voorkeur houden door al het beeldmateriaal dat zij tegenwoordig krijgen aangeboden (GSM, IPad, televisie, digibord etc.), vandaar hieronder een uitgebreidere uitleg over leren en denken in beelden.

 

Leer- en denkstijlen zijn onder te verdelen in 4 belangrijke stijlen ontleend uit de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Iedereen gebruikt alle 4 de systemen, maar meestal hebben we een voorkeur voor 1 of 2 systemen. Deze zijn weer in te delen naar de plaats in de hersenen.

 

  • Visueel. Gericht op beelden
  • Auditief. Gericht op geluiden
  • Kinesthetisch. Gericht op gevoel
  • Digitaal. Gericht op het beredeneren en overdenken

 

 

Het filmpje hierboven geeft een goede uitleg over wat beelddenken is, wie het heeft ontdekt en waar jouw kind als beelddenker in de klas tegenaan kan lopen.

 

Iedereen denkt weleens in beelden, maar de meeste mensen schakelen over op woorden. Zij denken in taal. Een kleine groep mensen, waarschijnlijk zo'n 6 à 8 procent denkt echter altijd in beelden. Beelddenkers verwerken informatie op een andere manier.  Maria Krabbe is degene geweest die het woord 'beelddenken' heeft bedacht. Mevrouw drs. P.C. Ojemann heeft hier verder onderzoek naar verricht.

 

Beelddenken is denken in beelden, beelddenkers zien als het ware alles wat er gebeurt als in een film. Het zijn vaak ook de kinderen die de b en de d steeds door elkaar halen. Dat komt omdat zij ruimtelijk denken. Beelddenkers kunnen heel snel denken namelijk zo'n 32 beelden per seconde. Een taaldenker denkt maar zo'n 2 à 3 woorden per seconde. 

 

Een taaldenker denkt in woorden en maakt bij die woorden plaatjes om de woorden makkelijker te kunnen onthouden.

Een beelddenker denkt in plaatjes/filmpjes en zoekt hier de woorden bij. 

 

Beelddenkers leren dus echt op een andere manier. In het onderwijs wordt uitgegaan van het leren in woorden en ons onderwijssysteem is erg verbaal. Er moet veel naar de juf en meester worden geluisterd. Dit is iets waar de meeste beelddenkers moeite mee hebben. Luisteren betekent namelijk woorden in je opnemen en die woorden die weten beelddenkers niet of ze weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Beelddenkers hebben meer tijd nodig om die beelden om te zetten, vandaar dat het kan lijken of je kind je niet heeft gehoord, maar ondertussen is hij of zij woorden aan het zoeken. Een beelddenker leert door veel te zien, te kijken en door zelf te ervaren.

 

Beelddenkers gaan uit van het geheel. Ze zien een totaalbeeld en niet de details. Een taaldenker ziet juist eerst de details en gaat dan pas naar een groter geheel.

 

Vaak komt een combinatie van leerstijlen voor. Kinderen die in de eerste plaats leren door te voelen en daarna zoeken zij er een beeld bij of andersom; kinderen die eerst een beeld zien en daarna het gevoel erbij zoeken. Kinderen met een belevingsgerichte (gevoel) en/of visuele (beeld) leerstijl zijn de kinderen die vastlopen in het onderwijs!

 

 

 

Mijn voorkeursleerstijl is ook informatie opnemen door leerstof om te zetten in beelden. Daardoor begrijp ik waar je kind tegenaan loopt. Ook weet ik hoe je kind geholpen is met een andere aanpak. Hierdoor gaat je kind weer passen binnen het onderwijs. En voelt het zich weer waardevol.  

 

 

 

 

Coaching:
In zo'n 6 - 8 lessen / middelbare scholieren 4 - 5 lessen (afhankelijk van hulpvraag en leerprobleem) leer ik jouw kind een andere mindset aan te nemen en hoe je kind effectiever kan leren. Het eerste resultaat zie je al in de eerste les! Thuis oefent je kind dagelijks nog de aangeleerde technieken met jou of met iemand anders die jouw kind daarin begeleidt.

Het volgende kan in de coaching aan bod komen (BO en VO):
-lezen
-begrijpend lezen
-spelling
-werkwoordspelling
-rekenen
-klokkijken
-topografie
-faalangst de baas
-zelfvertrouwen vergroten

(VO):
-leren vreemde talen
-lezen van grote teksten
-samenvatten
-leren plannen

 

"Ik heb goede ervaringen met Renilde. Ze is kundig en heel aardig en gaat ook heel leuk met de kinderen om. Mijn dochter heeft enorm baat bij de trainingen en ze vond het ook erg leuk. Enorm bedankt!"

Moeder van meisje groep 5

 

 

Enthousiast geworden? Meld je kind dan aan voor een training bij Leren in Zicht. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Ook een vraag stellen kan via onderstaand formulier.


Graag tot ziens!