abcTaal.nl

                                        

Wat de methode van abcTaal.nl uniek maakt, is dat deze uitgaat van de naam van de letter in plaats van de klank van de letter om een woord te spellen.

Voorbeeld: we spellen het woord schoen

In klanken: sgg – oe – nnn                                     

In letternamen: s - c - h - o - e - n

Zoals je ziet, kan er bij het spellen in klanken verwarring ontstaan. Schrijf ik sgoen of toch schoen. Een kind dat moeite heeft met taal, valt dan terug naar wat het hoort en zal dan sgoen schrijven.

Bij het spellen in letternamen kan er geen verwarring ontstaan (als je tenminste alle 26 letters van het alfabet kent). Als je s-c-h-o-e-n aan elkaar rijgt, dan schrijf je het woord altijd goed: schoen.

 

Kinderen die taal lastig vinden, halen vaak taalregels door elkaar. Om dit te verhelpen biedt methode abcTaal.nl de spellingsregels in verklarende taal aan. Het gaat hier om maatwerk, dus je kind oefent alleen de spellingsregels waar het moeite mee heeft. Een voorbeeld van zo’n regel:

Kwalitijd of kwaliteit

Als tijd te maken heeft met kloktijd, dan schrijf ik t, i, j, d, anders schrijf ik t, e, i, t.

De vorderingen worden gecontroleerd door middel van een wekelijks dictee en geregistreerd op de taaltest. Bijkomend voordeel is dat het vloeiend leren lezen ook wordt geoefend. De eerste vorderingen zijn al bij 8 weken zichtbaar!

 

Naast het spellen is er een belangrijke plaats voor grammatica binnen de methode van abcTaal.nl. Zoals je ziet, staat er in de onderstaande zin twee keer het woord fiets. In het eerste geval gaat het om een werkwoord en in het tweede geval om een zelfstandig naamwoord.  

Ik fiets met mijn rode fiets naar huis.

Om goede zinnen te kunnen formuleren en voor begrijpend lezen, heb je kennis van grammatica nodig. Ook in het voortgezet onderwijs komt dit weer goed van pas bij het leren van de vreemde talen!

 

Voor wie is deze methode geschikt? Deze methode kan ingezet worden bij leerlingen vanaf groep 3 met lees- en of spellingproblemen. Ook voor leerlingen met dyslexie of die een voorkeur hebben om in beelden te denken, is dit een uitstekende methode. Uit ervaring is gebleken, dat er met deze methode ook mooie resultaten te behalen zijn bij leerlingen uit groep 8 waar de resultaten van de oefen Cito-toets tegenvielen. 

Daarnaast kan deze methode effectief worden ingezet bij laaggeletterdheid en bij anderstaligen.

 

Als je wilt weten of deze methode iets voor jouw kind is, neem dan vrijblijvend contact op.

 

 ......ik heb een tekst gelezen met Renilde en de tijd nam ze op. En ik kreeg ook blaadjes mee voor de spelling. En dat moest ik elke dag oefenen. En ik heb ook dictee gedaan. Ik merk zelf dat ik vooruit ben gegaan..... (Ilse, 11 jaar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgebied: Helvoirt, Haaren, Biezenmortel, Cromvoirt. Hooge Mierde, Reusel, Lage Mierde, Hulsel, Netersel, Hilvarenbeek, Bladel, Eersel, Arendonk, Weelde en Poppel.