Aanbod

Remedial Teaching

De termen remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding worden nog weleens door elkaar gebruikt. Op deze pagina een uitleg van de verschillen.

Remedial teaching is bedoeld voor kinderen (vaak in het basisonderwijs) bij wie het leren niet verloopt zoals verwacht en die extra hulp kunnen gebruiken. Als er sprake is van remedial teaching dan wordt er eerst gezocht naar de oorzaak van de leerproblemen, voordat met hulp wordt gestart. 
Leerproblemen doen zich meestal voor bij lezen, spelling of rekenen. Ze kunnen vervelende gevolgen hebben in de vorm van faalangst, een slechte motivatie of gedragsproblemen. Ook kinderen die problemen hebben met plannen, concentratie of met de werkhouding kunnen worden geholpen.

Binnen mijn praktijk bied ik begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een leerprobleem (bijvoorbeeld lezen, spelling, rekenen), leerstoornis (dyslexie, dyscalculie) of andere ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld: faalangst, hoogsensitiviteit, adhd, add, dcd, hoogbegaafdheid of nog actieve primaire reflexen. Behalve individuele begeleiding is ook begeleiding in kleine groepjes mogelijk.

reflexintegratie ~ lezen ~ (werk)woordspelling ~ grammatica ~ schrijven ~ rekenen ~ studievaardigheden ~ faalangst ~ concentratie ~ hoogsensitiviteit  ~ adhd add ~ dcd ~ hoogbegaafdheid ~ beelddenken  ~   

                                                                   

Bijles

Er is een duidelijk verschil tussen bijles en remedial teaching. Bijles houdt veelal een herhaling in van aangeboden lessen, op het moment dat er een leerachterstand is ontstaan. Verschil met remedial teaching, er wordt geen onderzoek gedaan. 

Huiswerkbegeleiding

Tijdens huiswerkbegeleiding werkt de leerling onder persoonlijke begeleiding aan het huiswerk. Er wordt aandacht besteed aan de planning, het overhoren en het controleren van het huiswerk.