Leren in Zicht » Anders leren

Anders leren

Als kinderen die anders leren eerder worden herkend, kunnen veel problemen worden voorkomen. De lesstof op zich is niet het probleem maar wel de manier waarop het wordt aangeleerd. De meeste lesboeken worden gemaakt voor kinderen die auditief-volgordelijk zijn ingesteld; kinderen die leren vanuit het gehoor en met een vaste opbouw.

Om kinderen die anders leren op een passende manier te onderwijzen is het belangrijk om de leerstijl van het kind te (her)kennen. Kinderen die anders leren leggen makkelijk verbanden en werken vanuit het geheel naar de delen toe. Een kind dat anders leert is vaak creatief en ondernemend en bedenkt originele en creatieve oplossingen bij lastige problemen. Dat is meestal ook meteen het probleem waarom het niet lukt. Maar dat is op te lossen.

Herken je jouw kind in het profiel van het kind dat anders leert? Dan kan ik jouw kind helpen. Dat kan met inzet van mijn IJslandse paarden, maar dat hoeft niet. Als je kind niets met paarden heeft, leer ik je kind zonder gebruik te maken van de paarden hoe het makkelijker kan leren. Veel kinderen zeggen dan: "Als ik dat eerder had geweten, zo kan ik het wel!" 

 

Met IJslandse paarden

Uitleg voor je kind

Doe de test

 

Leren in Zicht - Rekenbootcamp - Spellingbootcamp

REKENbootcamp / SPELLINGbootcamp

Door spel en beweging de lastige reken- en spellingstof eigen maken. Welk kind wil dat nu niet. Deze bootcamps zijn geweldig voor kinderen die anders leren. In de bootcamps automatiseren we die lastige plus- en minsommen en natuurlijk de tafels. Moeilijke spellingcategorieën pakken we in de spellingbootcamp aan. Wil je kind dus graag de tafels uit het hoofd kennen of beter leren spellen? Dan zijn deze BOOTCAMPS echt wat voor jouw kind.

 

Tijdens de reken- en spellingbootcamps staat plezier voorop. Je kind is heel actief bezig tijdens de workshop en leert in korte tijd heel veel, zodat je kind aan het einde van de workshop een flinke stap heeft gemaakt. De ervaring leert dat tijdens de bootcamps je kind het plezier in rekenen en/of spellen weer terugvindt.

 

Een bootcamp wordt bij Leren in Zicht individueel of in een klein groepje (4 – 6 kinderen) gegeven en is voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8. In twee keer 2 uur (op twee verschillende dagen) gaan we spelenderwijs aan de slag. De saaie stof komt met spelletjes, kleur en beweging tot leven. De beide hersenhelften worden geactiveerd doordat alle zintuigen worden ingezet.

Een Rekenbootcamp is gericht op het automatiseren van sommen t/m 20 of het automatiseren van de tafels. Waarom? Automatiseren is de basis voor een goede rekenontwikkeling. Als sommen niet geautomatiseerd zijn, dan kan dat voor (ernstige) rekenproblemen zorgen.


Een Spellingbootcamp is gericht op het leren van letters, klanken, het schrijven van klankzuivere woorden en de spellingcategorieën die in het basisonderwijs aanbod komen. Zwakke spellingvaardigheden hebben invloed op het herkennen van woorden en dus ook het lezen met als gevolg dat er minder gelezen wordt. Dit heeft dan weer invloed op de woordenschatontwikkeling.

 

Je kind kan op elk moment starten met een reken- en/of spellingbootcamp!


OVER RENILDE 


 

Ook ik heb er op de basisschool even over gedaan om te kunnen schakelen tussen mijn  voorkeursleerstijl (visueel) en de auditief-volgordelijke leerstijl waar op school vanuit wordt gegaan. Het verschil met vroeger is dat er tegenwoordig kennis en aandacht voor kinderen is die anders leren. Maak daar gebruik van en gun jouw kind ook een fijne schooltijd. Meer over mij

 


"We kwamen naar Renilde omdat lezen niet zo lekker liep. Renilde stelde voor om eerst de reflexen na te lopen. Hieruit kwam naar voren dat onze zoon nog hinder had van restreflexen. Nu die zijn opgelost is hij twee Avi niveaus omhoog gegaan. Heel blij dus dat we naar Renilde zijn gegaan."

Moeder van jongen groep 6

 

 

Enthousiast geworden? Meld je kind dan aan voor begeleiding bij Leren in Zicht. Dan neem ik binnen 1 werkdag contact met je op. Ook een vraag stellen kan via onderstaand formulier.


Graag tot ziens!