Welkom » Nieuws

Nieuws

 

Maandag 6 februari was Leren in Zicht aanwezig op de "Ladies Night" in gemeenschapshuis De Poel te Netersel. Het was een hele leuke avond, met veel belangstellende bezoekers. Bij de stand van Leren in Zicht kon u een taalspel spelen, de deelneemsters maakten kans op een tijdschriftencadeaubon t.w.v. € 15,-. De winnares is bekend en dat is mevrouw J. Wouters uit Duizel.

Hieronder vindt u nogmaals het taalspel en na de flyer de verbeterde versie.

 

Nadat iedereen geamuseerd luisterde, kreeg de verdediger het woord.

Hij verrichte heel wat arbeid buiten de uren, beweerdde hij .

Hoewel hij te laat gekomen is, hebben ze hem toch binnengelaten. 

Bart is groter als Piet.

De ouders van Jesse willen hun zoon in de politieke wereld intereseren.

Als je je broer overtuigd, word je zus boos.

De gids leed gisteren de belang stellenden rond in de stadt.

Het draaiboek is verandert. Ik stuur je een geüpdate versie.

Er word hier teveel vergaderd.

Wij hebben vijf-en-zeventig mensen in dienst, waarvan er twintig part-time werken

                                         

 

Bij een aantal fouten, vindt u een toelichting.

Nadat iedereen geamuseerd geluisterd had, kreeg de verdediger het woord. Zin staat in verleden tijd, daarom geluisterd had.

Hij verrichtte heel wat arbeid buiten de uren, beweerde hij. Verrichtte (verrichten) met een extra t omdat het al een t heeft. Beweerde (beweren) juist niet, omdat het nog geen d had.

Hoewel hij te laat gekomen was, hebben ze hem toch binnengelatenZin staat in verleden tijd daarom was i.p.v. is.

Bart is groter dan Piet. Hoewel groter als door velen niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog steeds verzorgder, zeker in de schrijftaal. (taaladvies.net)

De ouders van Jesse willen hun zoon voor de politieke wereld interesseren. Alleen zich interesseren voor wordt gezien als standaardtaal. (taaladvies.net)

Als je je broer overtuigt, wordt je zus boos. Zin staat in tegenwoordige tijd, vandaar overtuigt met een t. Achter word komt nog een t, omdat het hier gaat om 'je zus' en niet alleen om 'je'.

De gids leidde gisteren de belangstellenden rond in de stad. Leidde, omdat het hier gaat om de verleden tijd van leiden.

Het draaiboek is veranderd. Ik stuur je een geüpdatete versie. Het voltooid deelwoord van updaten is "geüpdatet". Als je er een bijvoeglijk naamwoord van maakt (zoals bijgewerkte), komt er een e achter. Dus: geüpdatete.

Er wordt hier te veel vergaderd. Teveel = als het een zelfstandig naamwoord is.

Wij hebben vijfenzeventig mensen in dienst, van wie er twintig parttime werken. Van wie, omdat het over personen gaat.