Welkom » Festival van het Leren

Festival van het Leren

Spellingwedstrijd Reusel, Goirle en de Reeshof.

Onlangs werd in drie bibliotheken rond Tilburg een spellingwedstrijd gehouden.

Kinderen kregen de opdracht woorden hardop te spellen. Bijvoorbeeld: viool = vee, i, o, o, el.

Daarbij spellen we met alfabetletters en niet met klanken.

Spellen met alfabetletters heeft grote voordelen, omdat het de vorming van een visueel woordbeeld stimuleert. Vooral leerlingen die na het aanvankelijk lezen en schrijven blijven hangen in de strategie.

van ‘ik schrijf wat ik hoor’ hebben veel baat bij deze aanpak. Immers: we mogen lang niet altijd schrijven wat we horen en bovendien horen we niet allemaal altijd hetzelfde, dus deze strategie is onbetrouwbaar.

Samen met de duidelijke spellingsregels die onze Remedial Teachers aanbieden, levert spellen in plaats van verklanken vaak snel resultaat: de leerlingen wordt zekerder van wat hij moet schrijven en loopt zijn achterstand in.

Bij de regels die we bieden besteden we ook veel aandacht aan grammatica. Dat is vooral nodig voor het goed kunnen spellen van werkwoorden. Dat de regels daarvoor bij veel mensen onbekend zijn, bleek uit de spellingquiz: betaald of betaalt, verteld of verteld?Verrichte of verrichtte? Tja…

Alle hierboven genoemde vormen zijn goed, maar niet altijd of in iedere zin. We moeten als we schrijven steeds een keus maken en om dat goed te kunnen doen hebben we (grammaticale) regels nodig. Bent  u benieuwd naar die regels of wilt u ondersteuning bij het gebruik ervan, neem dan eens contact op met een van onze Remedial Teachers. Zij leggen u alles uit in uw eigen tempo!

 

Dictee zoals aangeboden in de bibliotheken van Reusel, Goirle en Tilburg.

De oplossingen staan verderop, hier en daar voorzien van uitleg. Uitleg moeilijk? Ja, wel als die zo even gauw gauw op papier gezet wordt. Maar zo gaat het natuurlijk niet in onze lessen. Dat doen we het stapje voor stapje en nemen alle tijd die u nodig hebt / uw kind nodig heeft.

mail naar info@lereninzicht of info@abcTaal.nl als u wilt weten wat uw eigen score was.

Hebt u het dictee nog niet gemaakt? Dat kunt u dat natuurlijk nu alsnog doen. En ook als u het dictee nu pas maakt, mag u die naar ons mailen voor tekst en uitleg.

 

Zoek de fouten:

1. Hij is groter als mij.

2. Ik wil niet dat je dat aan jou vrind verteld.

3. Hun gaan in de vacantie altijd naar frankrijk.

4. In groten getalen kwamen de vogols op het voer af.

5. Hij verweiderd de vlek met louw water.

6. In de provinsie noordbrabant woonen ruim twee-en half milioen mensen.

7. De berijkbaarhijd van de randstad word steeds slechter.

8. Wie met credit card betaald, krijgt hogen korting.

9. Hij werdt slegt betaald voor de verrichtte werkzaamheden.

10. De komputer van ons budrijf is vorrige week gehacked.

Oplossing na de foto.

Dit zijn de fouten:

1. Hij is groter als mij.

2. Ik wil niet dat je dat aan jou vrind verteld.

3. Hun gaan in de vacantie altijd naar frankrijk.

4. In groten getalen kwamen de vogols op het voer af.

5. Hij verweiderd de vlek met louw water.

6. In de provinsie noordbrabant woonen ruim twee-en half milioen mensen.

7. De berijkbaarhijd van de randstad word steeds slechter.

8. Wie met credit card betaald, krijgt hogen korting.

9. Hij werdt slegt betaald voor de verrichtte werkzaamheden.

10. De komputer van ons budrijf is vorrige week gehacked.

 

Dit had er moeten staan:

1. Hij is groter dan ik.

2. Ik wil niet dat je dat aan jouw vrind vertelt.

3. Zij gaan in de vakantie altijd naar Frankrijk.

4. In groten getale (versteende uitdrukking met oude naamvalsvorm) kwamen de vogels op het voer af.

5. Hij verwijdert de vlek met lauw water.

6. In de provincie Noord-Brabant wonen ruim twee en een half (of: tweeënhalf) miljoen mensen.

7. De bereikbaarheid van de Randstad wordt steeds slechter.

8. Wie met creditcard (geen spatie) betaalt, krijgt hoge  korting.

9. Hij werd slecht betaald voor de verrichte werkzaamheden.

10. De computer van ons bedrijf is vorige week gehackt.

 

Uitleg

Uitleg over werkwoordspelling = grammatica

zin 5: hij verwijdert de vlek > ik maak de zin vragend > verwijdert hij de vlek? > verwijdert - komt op de eerste plaats van de vraagzin en is dus persoonsvorm. Een persoonsvorm in de tegenwoordige tijd schrijf ik als  ‘ik-vorm + t’.
ik verwijder > een ander verwijdert.

zin 9 Hij werd slecht betaald > maak de zin vragend > werd hij slecht betaald? > werd - komt op de eerst plaats van de vraagzin en is dus persoonsvorm. Een persoonsvorm in de verleden tijd moet ik langer maken  (werden) om te horen of ik aan het eind een d of t moet schrijven. Ik zet er nooit een extra t achter. 
betaald is géén persoonsvorm - ook dit woord moet ik langer maken > betaalde > ik hoor een d, dus ik schrijf een d.

zin 2 is een beetje lastiger, want eigenlijk is er sprake van twee aan elkaar geplakte zinnen: ik wil (iets) niet = zin a; ….je dat aan jouw vriend vertelt = zin b.
Zin b is een ‘aangeplakte zin’ = bijzin. In een bijzin staan de woorden in een afwijkende volgorde. Als ik de woorden weer in de normale volgorde zet, staat er: Je vertelt dat aan jouw vriend.
Deze zin kan ik vragend maken (zie uitleg zin 5 en 9). > vertel jij dat aan jouw vriend? vertel = persoonsvorm > ik vertel + t = jij vertelt.

Uitleg over taalgebruik en grammatica:

zin 1. groter dan ik (ben).
Er zijn twee vergelijkingen mogelijk: verschil (> dan) of juist hetzelfde  (> als)
verschil:    groter dan,                  kleiner dan etc
gelijk:       even groot als,             even duur als etc
In zin 1 hebben we te maken met een verschil > groter dan
De keus tussen ik of mij wordt duidelijk als we de zin een klein beetje uitbreiden:
Hij is groter dan ik (ben).   = correct.
Hij is groter dan mij (ben) = onzin

Zin 3. Zijn gaan met vakantie…

Ik kan deze zin weer vragend maken > Gaan zij met vakantie? > Gaan is de persoonsvorm, maar die levert hier geen spellingsprobleem op. In de vraagzin komt na de persoonsvorm het onderwerp > zij.
De kleine woordjes die onderwerp in een zin kunnen zijn noemen we persoonlijke voornaamwoorden: ik, jij, hij, zij, het, wij, jullie, zij, men.Hun komt in dat rijtje niet voor en kan dus nooit onderwerp zijn.
Hun is wel een persoonlijk voornaamwoord, maar hoort in het rijtje van niet-onderwerpen:
mij, jou, hem, haar, ons, jullie, hen, hun.
In sommige delen van Nederland wordt hun wel als onderwerp gebruikt, maar dit wordt nog steeds door de officiële grammaticaboeken afgekeurd.

zin 2. jouw vriend (vrind mag ook)

Hier boven hadden we het over persoonlijke voornaamwoorden. Jou is zo’n persoonlijk voornaamwoord. Naast de persoonlijke voornaamwoorden hebben we ook bezittelijke voornaamwoorden. Zij duiden aan van wie iets is: mijn boek, jouw vriend, zijn huis etc.

Alles op een rij:

persoonlijk
voornaamwoord

  bezittelijk
voornaamwoord
 
onderwerp niet-onderwerp                
 
ik
mij / me mijn  (boek)
jij / je / u
jou / je / u
jouw, je, uw
 (boek)
hij
hem zijn  (boek)
zij / ze
haar haar  (boek)
het hem zijn  (boek)
       

wij / we

ons
ons / onze (boek of hond)
jullie jullie
jullie (boek)
zij, ze hen, hun, ze
hun
(boek)


Zin 7. bereikbaarheid

bereikbaarheid is afgeleid van (be)reiken, bereik.
Het woord ‘rijk’ bestaat ook, maar heeft iets te maken met geld of met een land (Frankrijk, een groot rijk, hij is rijk). Als het woord rijk/reik niks te maken heeft met geld of met een land, dan schrijf ik reik met e, i.
-heid - het achtervoegsel -heid schrijft ik met e,i. Daar is geen regel voor, dat moet je gewoon weten.
De d aan het eind kunnen we weer horen als we het woord langer maken. Denk aan overheid > overheden etc..

Zin 3, 6 en 7.

Frankrijk, Randstad, Noord-Brabant zijn de namen van een land, een streek en een provincie. Net als de namen van steden en dorpen (Tilburg, Goirle) schrijven we die met een hoofdletter. Ook de namen van water (de Rijn, de Noordzee) schrijven we met een hoofdletter.

zin 6 woonen - wonen

Niet iedereen zag deze fout staan. Toch zien de meesten van ons meteen dat wonen met één o moet. Voor leerlingen van de basisschool is dit niet altijd zo vanzelfsprekend. Zij hebben namelijk in groep 3 geleerd dat ze de o-klank met twee oo’s moeten schrijven, zoals in boom.
Logisch dan, dat zij boomen ook met twee oo’s schrijven.

Blijft uw kind hardnekkig deze fout maken, neem dan eens contact op met een van de remedial teachers van abcTaal.nl, want omdat wij de letters op een andere manier benaderen (met de alfabetnaam in plaats van met de klanknaam) kunnen we deze verwarring bij uw kind wegnemen.
Ook fouten als: katen ipv katten of klopen ipv kloppen benaderen we vanuit een ander gezichtspunt. Misschien is het even lastig om om te schakelen, maar het kan heel verhelderend zijn!

Zin 9 verrichtte - verrichte

We leggen dan meteen uit waarom verrichte hier met één t moet en in de zin “Hij verrichtte de werkzaamheden met tegenzin” met twee t’s.

En als het u na al deze uitleg duizelt.. (duizeld??) dan leggen we het heel graag nog een keer uit! In uw tempo, beginnend bij het begin, of juist bij stap 4. Precies aansluitend op uw vragen!

Neem voor de mogelijkheden voor begeleiding contact op met de Remedial Teacher bij u in de buurt.