Welkom » dyslexie

dyslexie

Dyslexie is een complex taalprobleem: een informatieverwerkingsstoornis in de hersenen. Hierdoor gaat alles wat met het leren van taal te maken heeft moeizamer en trager: het lezen en spellen wordt geen automatisme. Ook het korte termijngeheugen is vaak zwak.

Het is een leerstoornis die voor 95 procent in de erfelijke lijn is bepaald en meer bij jongens voorkomt dan bij meisjes. Zo’n 3 tot 5 procent van de kinderen heeft dyslexie. Een kwart van de dyslectische kinderen ontdekt het pas in het voortgezet onderwijs. Als dyslexie in de familie voorkomt, is de kans groter dat een kind ook dyslectisch is.

Hoe herken je dyslexie?
4 - 6-jarigen:
• Namen van kleuren verwarren, maar bijvoorbeeld potloden wel goed kunnen sorteren
• In een traag tempo dingen bij hun naam noemen, bijvoorbeeld niet meteen op de namen van fruit of groenten kunnen komen
• Vergeten hoe klasgenoten heten maar wel alle kinderen kennen (‘Dat is dat meisje met die bril’)

6 - 8 jarigen:
• Achterlopen met lezen en spellen maar op andere terreinen wel goed meekomen, extra oefening maakt het niet beter
• Letters die op elkaar lijken, zoals de d en de b, verwisselen
• Namen van de week niet goed kunnen onthouden
• Het verwarren van begrippen als gisteren, vandaag en morgen en links en rechts
• Tafels niet goed of heel langzaam opzeggen
• Moeite hebben met puzzelen

12-plussers:
• moeite met spellen
• moeite met het leren van vreemde talen

Daarbij zorg ik voor:

 • een persoonlijk plan van aanpak met individuele leerdoelen
 • met plezier leren dankzij zelfvertrouwen en motivatie
 • verbetering van leerprestaties in een prettige omgeving
 • het aanleren van praktische studievaardigheden voor blijvend resultaat
 • regelmatig contact met u als ouders en overleg met school (alleen met toestemming van u als ouders)

 

Heb ik het doel:

Kinderen en jongeren passende strategieën aan te rijken, gestructureerd te leren werken op een voor hen prettige manier. Hierbij leg ik het accent op wat uw kind al wel kan (en sluit ik aan met de lesstof) in plaats van wat uw kind niet beheerst. Voor de volgende begeleiding kunt u bij mij terecht:

 • remedial teaching* voor leerlingen van de basisschool en de eerste twee jaar voortgezet onderwijs
 • pre-teaching (leerling alvast bekend maken met  de leerstof die aangeboden gaat worden in de klas)
 • reteaching (reeds aangeboden leerstof nog eens herhalen)
 • huiswerkbegeleiding voor leerlingen van groep 7, 8 en de eerste twee jaar voortgezet onderwijs
 • taallessen Nederlands aan volwassenen (o.a. anderstaligen en analfabeten)

 

Help ik met:

 • Lezen (technisch/begrijpend)
 • Spelling (ook werkwoord)/grammatica
 • Rekenen (technisch/inzichtelijk)
 • Automatiseren lezen/rekenen
 • Citotoetstraining
 • Concentratie, werkhouding, motivatie
 • Faalangst/adhd

 

Advies

Als u twijfels heeft wat betreft de vorderingen van uw kind op school, mag u altijd contact met mij opnemen. Bel gerust voor een kosteloos informatiegesprek.

 

*Remedial teaching wordt vaak verward met bijles, waarbij de leerstof nog eens extra geoefend wordt. Echter remedial teaching gaat veel verder. Tijdens een pedagogisch/didactisch onderzoek wordt naar de kern van het probleem gezocht en hier wordt een behandelplan voor opgesteld. Vervolgens wordt er gezocht naar de begeleidingsmogelijkheden die bij het kind passen. De behandeling is gericht op het benutten van de kansen van het kind. Niet alle scholen hebben de mogelijkheden voor deze speciale hulp.